ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.59 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (e-GP)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.2 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.23 KB