ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นป.1-4 20 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคูบางหลวง จัดทีมแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:49   อ่าน 343 ครั้ง