ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าที่ที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล ศรีเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2560,09:25  อ่าน 836 ครั้ง
รายละเอียด..