ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (อ่าน 105) 20 มิ.ย. 61
นโยบายปลอดบุหรี่โรงเรียนคลองบางโพธิ์ (อ่าน 184) 18 พ.ค. 61
ยาอมแก้เจ็บคอ” ทำเชื้อดื้อยา จี้ อย.ห้ามจำหน่าย (อ่าน 356) 11 ก.ค. 60
อย. เตือนเครื่องสำอางหน้าใสขายในเน็ต อาจทำหน้าเหี่ยว (อ่าน 308) 10 ก.ค. 60
10 อาหารสุขภาพที่มีวิตามิน E สูง (อ่าน 292) 06 ก.ค. 60
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน…ถึงเพื่อน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 (อ่าน 224) 06 มิ.ย. 60
ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (ม.1) (อ่าน 299) 26 ม.ค. 60
ประกาศ เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 573) 01 ต.ค. 58
ประกาศเรื่องการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 415) 01 ต.ค. 57
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปี 2558 (อ่าน 490) 31 มี.ค. 59
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการตามมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 472) 16 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 501) 16 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตามมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 369) 01 มี.ค. 58
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 347) 21 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 341) 21 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 398) 08 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 391) 13 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 298) 13 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวง(เพิ่มเติม) (อ่าน 248) 10 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 250) 29 ก.ค. 58
สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2559 (อ่าน 1767) 24 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่2/2558 (อ่าน 441) 25 ต.ค. 58
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ติดตามชมรายการ "พระคุณที่สาม" (อ่าน 449) 05 ก.ย. 58
ประกาศโรงเรียนคลองบางโพธิ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 550) 08 เม.ย. 57
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) (อ่าน 539) 25 ก.พ. 57
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 622) 30 พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 628) 29 พ.ค. 56
ประกาศรับสมัครลูกจ้างช้่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบ อบจ.ปทุมธานี (อ่าน 1051) 18 มี.ค. 56
เตรียมจัดงานตลาดนัดคุณธรรม (อ่าน 784) 13 มิ.ย. 55