ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางศิริขวัญ แก้วสังวาลย์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวปวีณา อุ่นทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2