ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางศิริขวัญ แก้วสังวาลย์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปวีณา อุ่นทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0